أرشيف الوسم: العثمانيون

قتل عام عثمانی ها علیه علوی ها

ahmad

چه بگوییم در مورد اون قتل عام که به نام تلل که از دست عثمانی ها بر علیه علویند افتاده در همان روز قبل از 5 تا قرن بیش؟

بژوهشگر در فقه واصول اسلامى علوی اقای دکتر احمد ادیب احمد

نور وقدرت دولت حمدانیه خیلی روشن شده بود در زمان اون رهبر علوی که مومن بود اسم آن سیف الدوله الحمدانی یک شاهگرد علمی در مدرسه دینی الحسین بن حمدان الخصیبی.در اون وقت اغلب جمعیت اهل علویند تو حلب وحوله حلب بود.از اون زمان شروع به قتل عام بر علیه علویند بنابراین اهل زنگی اولین حمله کردند ضد اجداد ما تو حلب وباعث شد که خیلی ریختن خون علوی ها پی کناهان.بعد صلاح الدین الایوبی وبعض طرفداران آن آمدند که خیلی بغض ونفرت داشتند وضد علویند حمله ای دیگر را بیشتر وشدید تر کردند اون حمله خیلی طولانی بود از قرن 6 هجری تا قرن 10 هجری.

یک مدت بعد ستمگر سلیم اول پادشاه عثمانی ها آمد با بدترین قتل عام بادست خود بر علیه علویند تو حلب بود وبعد اقدام قتل عام پیش از 44 هزار نفر از علویند اناضول را که گشت.

در روز 24 ماه 4 سال 1517 میلادی یعنی بعد حادثه جنگ که ضد دولت حمدانی در قرن 16 میلادی قتل عام در مسجد بزرگ تو حلب بود که از دست ستمگر سلیم اول با استفاده از فتوی ابن تیمیه(ل)اون فتوی برای قتل عام بود.این حادثه باعث شد که بیشتر از 40 هزار که در حال نماز خواندنی بودند وبه سوی خدا بروند همچنین باعث شد که هزاران از کودکان زن ها وشیخ ها در منطقه (تلل)که غرب قلعه حلب قرار دارد.وبه خاطر قتل عام در اون منطقه اسم آن را گرفت است.یک دلیل دیگر هم داشت که یک قله تشکیل شده از سر مردم را که عثمانی ها سرشان بردند.

یک نفر در اون زمان اسم آن نوح الحنفی تبریک وتایید ونظر مشورتی به اون ستمگر داد که علویند خارج دین هستند وباید گشته بشوند وبا استفاده از نظر مشورتی آن همه مومنان حلب که اهل علویند بودند نابود شدند وهمه دار ونادار علویند به دست عثمانی ها رسیدند اما اون مردم که نگشته شده مهاجرت کردند.

گفته می شد که تعداد شهدا دویست هزار بود

بعد از این فرآیند نسل کشی وخلاص شدن از بسیار از مردان..ستمگر سلیم به سربازان خود شهرستان به مدت سه روز وشب زیر تصرف شان وهیچ چیز از دست سربازان خلاص نرسیده سپس مجلس شوری ستمگر پیشنهاد دادند که باید مذهب خود را در تمام زمین ها را تحت کنترل باشد وهر کسی کع اعتراض می کند همه دار ونادار خود زیر کنترل به حکومت ستمگر منتقل می شود.

این متن نامه که فرمانده توسط قتل عام در مناطق مسکونی توسط علویند به ستمگر سلیم اول ارسال شده.این نامه است که در کتابخانه (استراسبورگ دانشگاه ملی فرانسه_بخش عربی)حفظ شده.این نامه است که:(باسلام وادب به حضرت رهبر اجرای دستور شما همه قطعنامه وامرهای وگفتن شما اجرا شده وهمه مردم که در تمام از روستاهای نصیریند حتی جنگل های جسر وباب النسر گشته شده اند حتی شیزر ووادی خالد تا پیروزی نوشته شده ودر طول زمان نمی خواهند بود(نصیریند) ودر نتیجه کل کشور از سبب فساد وابتلا خلاص شده ودین اسلام در شام منتشر شده وهیچ خانه برای نصیریند باقی نمانده در طول وعرض زمین شاه وسلطان سلیم ودیگر اینجا در این زمین زندگی نمی کنند وهمه اعضا بدن انها را تمساح های جنگل ووحش های کوه ها خورده بوده اند وزندگی سلطان عظیم به کامل صحت وسلامت ادامه خواهد داشت.

در این فراخوان شما را یاد آوری می کنیم که در ماه رمضان در سال 1212 هجری یک قتل عام خیلی وحشتناگی وغم انگیزی بر طبق دستور عثمانی ها اتفاق افتاده لذا در حلب فتنت رخ داده بنابراین همه رهبر وبزرگترین مردم از علویند به مسجد(اطروش)پناهندگی شدند ودر اون مسجد محاصره شدند وحتی از خوردن آب محروم شدند تا درب های مسجد باز شدند وبکجری ها به انها حمله کردند وشکمشان باز کنند وبدنشان خورد وخورد کردند ویک عده توی چاه انداختند وقتی انها زنده بودندوپس از ان به محله بنده های خدا در حلب حمله کردند وهمه خانواده شان را به جز کودکان گشتند وبنابراین محله به نام اون کودکان که نگشته شدند نام برد(محله کودکان).

یک عده از اجداد ما مجبور کردند که خود را مخفی کنند وبه یکی از چهار تا مذهب ملحق شوند ویک عده دیگر اهل تسنن شدند تا تقریبا علویند تو حلب منقرض شدند.

ولی برخی از آنها در تعداد چندتا خانه وخانواده ماندند ولی مردم محله همیشه بهشان فحش می گفتند وبهشان گفتند که انها اهل روافض هستند.

یک عده ای اخر رازهای به مذهب ال البیت نگاه داشتند وبه هیچ کسی از انها اطلاع نمی دهند به جز کسانی که بهشان اعتماد دارند.

این قتل های عام که ذکر شده شامل اند تعداد بزرگ از اجداد ما علویند به سوی خدا بروند ولی کسی غیر از ان که رفتند به سویشان خبر ندارد واین چیزی منجر توسل به براداران خودشان که ازشان جدا شدند ودور از حومه شهر وبه کوه ها ودامنه های غرب سوریه رفتند وتمام عادات ذاتی انها باترس ووحشت از زمان امیخته شدند.

السؤال السادس والعشرون حول مجازر العثمانيين بحق العلويين

images

السُّؤالُ السَّادسُ والعشرونَ: ماذا نقولُ عن مجزرةِ التِّللِ التي ارتكبَها العثمانيُّونَ بحقِّ العلويِّينَ في مثلِ هذا اليومِ منذُ خمسةِ قرون؟

الجوابُ السَّادسُ والعشرونَ بإذن الله:

شَعْشَعَتْ أنوارُ الدَّولةِ الحمدانيَّةِ بقيادةِ القائدِ المؤمنِ العلويِّ سيفِ الدَّولةِ الحمدانيِّ الذي كانَ أحدَ طلَّابَ العلمِ في مدرسةِ سيِّدنا الحسين بن حمدان الخَصيبيِّ، وكانَ تجمُّعُ أبناءِ نهجِنا العلويِّ متركِّزًا آنذاكَ في حلبَ ومناطقِها، لكنْ منذُ ذلكَ الحينِ قامَتْ سلسلةُ المذابحِ بحقِّنا، حيث شنَّ آلُ زنكي أوَّلَ حملةٍ ضدَّ أجدادِنا في حلبَ ما أسفرَ عنها سفكُ الكثيرِ من الدِّماءِ البريئةِ، ثمَّ جاءَ بعدَهُ صلاحُ الدِّينِ الأيوبيُّ وبعضُ الأيُّوبيِّينَ من بَعدِهِ حاملينَ كلَّ حقدِهم وشنُّوا حملةً أشدَّ وأعنفَ من سابقَتِها، وامتدَّتْ جذورُها بدءًا من القرنِ السَّادسِ للهجرةِ حتَّى القرنِ العاشرِ للهجرةِ حيث جاءَ الطَّاغيةُ سليمُ الأوَّلُ بأفظعِ المجازرِ التي ارتكبَها العثمانيُّون بحقِّ العلويِّينَ في حلبَ حيثُ قتلَ أكثر من أربعة وأربعين ألفًا من علويِّي الأناضول، وأبتاريخ 24 نيسان 1517م، أي بعدَ الحربِ التي شُنَّتْ على الدَّولةِ الحمدانيَّةِ في القرنِ السَّادسِ عشر ميلادي، كانت مذبحةُ الجامعِ الكبيرِ في حلبَ على يَدِ الطَّاغيةِ سليم الأول بفتوى الفناءِ لابنِ تيميَّةَ لعنَهُ اللهُ، والتي أودَتْ بحياةِ أكثر من أربعينَ ألفِ مُصَلٍّ وَرَاحَ ضحيَّتَها آلافُ أطفالٍ ونساءٍ وشيوخٍ في منطقةِ (التِّلَلِ) الواقعةِ غربَ القلعةِ، والتي سُمِّيَتْ كذلكَ بسببِ تِلَلِ الرُّؤوسِ التي حَزَّها أولئكَ الأصوليُّونَ التَّكفيريُّونَ، وكان ممَّنْ أيَّدَهُ على هذهِ الجريمةِ النَّكراءِ الدَّاعيةُ نوح الحنفيُّ الذي أفتى بأنَّ العلويِّينَ خارجونَ عن الدِّينِ ويجبُ قتلُهم، فأُبيدَ بهذه الفتوى مؤمنو حلب العلويِّينَ، ونُهِبَت أموالُهم وتمَّ تهجيرُ الباقينَ، وقيلَ أنَّ عددَ الشُّهداءِ كانَ وقتَها مِئَتا ألفَ شهيدٍ من رجالٍ وأطفالٍ ونساءٍ وشيوخ.

وبعدَ عمليَّةِ الإبادةِ تلكَ والتَّخلُّصِ من معظمِ الرِّجالِ أطلقَ الطَّاغيةُ سليم العنانَ لجنودِهِ في استباحةِ المدينةِ لثلاثةِ أيَّامٍ بلياليها، حيثُ استباحَ فيها جنودُ الطَّاغيةِ كلَّ شيءٍ، فلم يتركوا شيئًا إلاَّ استباحوهُ، ولم يتركوا جريمةً إلاَّ اقترفوها ولا موبقةً إلاَّ فَعَلوها ولا شيئًا إلاَّ سرقوهُ وَنَهبوهُ، وبعدَ ذلك أشارَ مشايخُ الطَّاغيةِ عليهِ أن يفرضَ مذهبَهُ على كلِّ أرضٍ تقعُ تحتَ سيطرتِهِ، وَمَن يخالفُ ذلكَ فَدَمُهُ وعِرضُهُ ومالُهُ مُستباحٌ.

وهذا نصُّ الرِّسالةِ التي وجَّهها قائدُ المجازرِ العثمانيَّةِ على المناطقِ التي يَقطنُها العلويُّونَ إلى الطَّاغيةِ سليم الأول، وهي محفوظةُ في مكتبة (ستراسبورغ الوطنيَّة الجامعيَّة الفرنسيَّة- قسم المخطوطات العربية)، وهي: (ﺗﺤﻴﺎﺕ ﺇﺟﻼﻝ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ: تنفيذًا لأوامرِ سعادات، فقد تمَّ تنفيذُ القراراتِ والتَّوصياتِ، وقتلُ كلِّ ما وقعَ من قرى النُّصيريَّةِ حتَّى أدغالِ الجسرِ وبابِ النَّسرِ، إلى شيزر ووادي خالد، حتى كُتبَ لنا النَّصرُ، ولن يكونَ لهم وجودٌ بعدَ الآنِ على مرِّ الزَّمانِ، وخلصتِ البلادُ من آفةِ وعلَّةِ الفسادِ، واستَتَبَّ دينُ الإسلامِ في بلادِ الشَّامِ، ولم يبقَ للنُّصيريَّةِ ديارٌ ولن يعيشوا على أرضِ السُّلطانِ العظيمِ سليم، وقد أكلتْ بقاياهم وحوشُ الجبالِ وتماسيحُ الغابِ، والعيشُ للسُّلطانِ بالرِّغابِ).

وعلى هذه السِّيرةِ نذكِّرُ أنَّهُ في شهرِ رمضانَ من العامِ 1212 هـ، حدثَتْ مجزرةٌ رهيبةٌ مفجعةٌ بإيعازٍ من الأتراكِ العثمانيِّينَ، حيث عَظُمَتِ الفتنةُ في حلبَ فالتجأَ ساداتُ العلويِّينَ إلى جامعِ (الأطروش) وحُوصِرُوا فيه ومُنعوا من الماءِ، حتَّى فُتحَتْ أبوابُ الجامعِ فَفَتَكَ البكجريَّةُ بهم ذبحًا وبقرُوا بطونَهم وطرحوهم في الآبارِ وهم أحياءُ، ثم هَجَمُوا على أحيائِهم في حلب فقضَوا على السُّكانِ قضاءً تامًّا إلاَّ الأطفال، فسُمِّيَ الحيُّ باسمِهم: (حارةُ الصِّغار)، ممَّا اضطرَّ أجدادَنا للتَّكتُّمِ بعدَ ذلكَ والتَّستُّرِ بأحدِ المذاهبِ الأربعةِ حتَّى انقرضُوا تقريبًا في حلبَ وتَسَنَّنَ معظمُهم، وبقيَ منهم عدَّةُ بيوتٍ يَقذفُهم النَّاسُ بأنَّهم رافضةٌ، ومنهم مَن لم يزلْ محافظًا على مذهبِ أهلِ البيتِ لا يصـرِّحُ إلا لِمَنْ يَثِقُ به. وقد شـــملَتْ هذه المجازرُ المذكورةُ ما لا يَعلَمُ عددُهُ من أجدادِنا العلويِّينَ إلاَّ الله، ممَّا أدَّى إلى لجوئِهم إلى إخوانِهم المنعزلينَ لنفسِ السَّببِ في أقاصي الأريافِ وفي رؤوسِ الجبالِ وسفوحِها السُّوريَّةِ الغربيَّةِ، وكانت للجميعِ عاداتُهم الفطريَّةُ مشوبةً بالخوفِ والذُّعرِ من عادياتِ الزَّمنِ، ومنبثقةً في ماهيَّتِها عن الطَّبيعةِ الصَّافيةِ، وعن التَّعاليمِ الرُّوحيَّةِ السَّماويَّةِ.

نكتفي لعدمِ الإطالةِ واللهُ أعلمُ

الدكتور أحمد أديب أحمد

باحث ديني علوي: المسجد هو المقام الذي يعبر عن الاتصال بالله

ahmad

باحث ديني علوي:

المسجد هو المقام الذي يعبر عن الاتصال بالله

أجرى الحوار: محمد مظهري

================

أشارَ الباحثُ الدِّينيُّ السُّوريُّ الدكتور أحمد أديب أحمد إلى أنَّ ملاحقاتِ العثمانيِّينَ للعلويِّينَ كان لها الدَّورُ الأكبرُ في ابتعادِهم عن المساجدِ والتزامِهِم البيوتَ، في الوقتِ الذي تَغُصُّ فيه مساجدُ الشِّيعةِ والسُّنَّةِ بالمصلِّينَ، متسائلاً بالنَّظرِ إلى هذهِ الإجراءاتِ: هل يَنبغي أن نعتقدَ بأنَّ العلويِّينَ النُّصيريِّينَ لا يؤمنونَ بالمساجدِ ولذلكَ لا يَرتادونَها؟

 

وصَرَّحَ الباحث الديني العلوي الدكتور أحمد أديب أحمد لوكالةِ مهر للأنباء أنَّهُ مع الأيَّامِ اختلطَتِ الأمورُ ببعضِها وتحوَّلَتْ المساجدُ إلى مكانٍ للقتلِ والجريمةِ، فالعديدُ من مجازرِ الذَّبحِ والقتلِ والتَّمثيلِ ارتُكبَتْ بحقِّ العلويِّينَ النُّصيريِّينَ في المساجدِ نفسِها.

 

وأضافَ: وَيُسَجِّلُ التَّاريخُ أفظعَ المجازرِ التي ارتكبَها العثمانيُّون بحقِّنا في حلبَ بعدَ الحربِ التي شُنَّتْ على الدَّولةِ الحمدانيَّةِ في القرنِ السَّادسِ عشر ميلادي، أشهرُها مذبحةُ الجامعِ الكبيرِ في حلبَ على يَدِ الطَّاغيةِ سليم الأول بفتوى الفناءِ لابنِ تيميَّةَ لعنَهُ اللهُ، والتي أودَتْ بحياةِ أربعينَ ألفِ مُصَلٍّ وَرَاحَ ضحيَّتَها آلافُ أطفالٍ ونساءٍ وشيوخٍ في منطقةِ (التِّلَلِ) الواقعةِ غربَ القلعةِ، والتي سُمِّيَتْ كذلكَ بسببِ تِلَلِ الرُّؤوسِ التي حَزَّها أولئكَ الأصوليُّونَ التَّكفيريُّونَ.

 

وتابعَ: اليومَ يتابعُ أعداءُ الدِّينِ الوهابيُّون والإخوانُ المسلمون استخدامَ المساجدِ كمستودعاتٍ للسِّلاحِ ومنصَّاتٍ لإطلاقِ الصَّواريخِ والقنَّاصاتِ وغيرِها، فهل يُعقَلُ أن تكونَ هذهِ المساجدُ هي المساجدُ المقدَّسَةُ التي هي بيوتُ اللهِ حقًّا، والتي يُحاسبُنا البعضُ من عَدَمِ وُرُودِها وهو القائلُ: (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ)؟.

وأردفَ: بالطَّبعِ لا، لأنَّ المسجدَ في مفهومِنا العلويِّ النُّصيريِّ حبلٌ متَّصِلٌ بين الأرضِ والسَّماءِ، ومكانٌ للطَّهارةِ، ومنطقةٌ حُرِّمَتْ على الشَّياطينِ وانقطَعَتْ عن الأهواءِ، فَصَارَتْ مَهْدَ الإيمانِ ومنهلَ الصَّفاءِ والإخلاصِ، وهو مدرسةٌ خَصَّهَا اللهُ تعالى باسمِهِ حتَّى صارَ بَيتَهُ، ونحنُ من طلابِ هذهِ المدرسةِ، وقد دَوَّننا اللهُ تعالى من زُمرةِ أبناءِ المسجدِ إذْ سَمَّى اللهُ تعالى الطَّرائقَ والحقائقَ باسمِ المسجدِ، لكنَّه نَهَى عن الإقامةِ بمسجدِ التَّشبيهِ في قوله: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ)، وبيَّنَ لنا أنَّ الإقامةَ بالمسجدِ الحقيقيِّ الذي أُسِّسَ على تَقوى الإثباتِ والإفرادِ في قوله سبحانه: (لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).

 

وقالَ الدكتور أحمد: أشهرُ أئمَّةِ المساجدِ من سادَتِنا العظماءِ بعدَ سيِّدنا الحسين بن حمدان الخصيبيِّ هو أكبرُ وأفقهُ تلامذتِهِ وهو الشَّيخُ الثِّقةُ محمد بن عليٍّ الجِلِّيِّ الذي كان إمامًا لأكبرِ مساجدِ المسلمينَ في حلب، وهناك الكثيرُ من سادَتِنا عبرَ التَّاريخِ كانوا أئمَّةً للمسلمينَ في المساجدِ لا يَتَّسِعُ المجالُ لذكرِهِم هنا.

 

وأضافَ الباحثُ العلويُّ: كيف لا نكونُ من أبناءِ المساجدِ ونحنُ نَمْتَثِلُ كعلويِّينَ جعفريِّينَ نُصيريِّينَ لأمرِ مولانا جعفر الصَّادق (ع): (عَلَيكُمْ بإتيانِ المساجدِ فإنَّها بيوتُ اللهِ في الأرضِ، وَمَن أتَاها مُتَطَهِّرًا طَهَّرَهُ اللهُ من ذنوبِهِ وكَتَبَهُ من زُوَّارِهِ، فأكثِروا فيها من الصَّلاةِ والدُّعاءِ)، لكنَّنا نَحترمُ قدسيَّةَ المسجدِ لأنَّهُ مكانٌ للتَّوحيدِ والعبادةِ لا للمُجونِ والرِّياءِ، لقوله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا).

وتابعَ الدكتور أحمد أديب أحمد: إنَّ المسجدَ في المفهومِ العلويِّ النُّصيريِّ الخصيبيِّ له مقامُ التَّجلِّي، وله عنوانُ عِيَانِ الحقِّ، لكنَّهُ لا يُشيرُ إلى مشهدٍ إلهيٍّ دونَ غيرِهِ من المَشَاهدِ، وإنَّما هو جامعٌ للمَشاهدِ كلِّها لقوله تعالى: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ)، وهذا لا يتحقَّقُ بعبادةِ الهوى وطلبِ اللَّذَّاتِ بل بالاتِّصالِ الرُّوحيِّ مع اللهِ تعالى، فالمسجدُ ليسَ مجرَّدَ بناءٍ يتردَّدُ إليهِ النَّاسُ في أوقاتٍ من النَّهارِ، بل هو المقامُ الذي يُعبِّرُ عن الاتِّصالِ باللهِ سبحانَهُ وتعالى، والتَّوجُّهِ والانقيادِ إليهِ سبحانَهُ، وَمَن كانَ يريدُ أن يحقِّقَ هذا الاتِّصالَ الكاملَ فَعَليهِ أن يتخطَّى الشُّبهاتِ التي وقعَ بها الحائدونَ عن النَّهجِ الحقِّ: أوَّلُها تلكَ التي ظَنَّ أصحابُها أنَّ الأحكامَ الشَّرعيَّةَ هي الأحكامُ الحقيقيَّةُ المفروضةُ، فتَرَكوا وأنكروا العلومَ الحقيقيَّةَ عندَنا وهَجَروها، والتزَموا اعتقادًا حقيقيًّا أفكارَ وأقوالَ روَّادِ المنخنقةِ والمقصِّرةِ، ويكفي للرَّدِّ عليهم قولُ سيِّدنا المسيح (ع): (لا تَعْمَلْ بالشَّريعةِ دونَ أن تَعْلَمَ الحقيقةَ فَيَحبِطَ عَمَلُكَ)، وثانيها تلكَ التي ظَنَّ أصحابُها أنَّ علمَ القشورِ واجبٌ اعتقادًا كعلمِ الحقائقِ، فَهُم يساوونَ بينَ القشورِ واللُّبِّ، ويكفي للرَّدِّ عليهم قوله سبحانه: (هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ)، والكلُّ يعلمُ الفرقَ الكبيرَ بين العذبِ الفراتِ عندنا، والملحِ الأجاجِ عندَ غيرِنا، وثالثُها تلكَ التي ظَنَّ أصحابُها أنَّه يجبُ العملُ بعلمِ القشورِ الذي بَلَّغَهُ الأنبياءُ والرُّسُلُ فقط، ويكفي للرَّدِّ عليهم ما قالَهُ الإمام الصَّادق (ع): (مَن تركَ الحقَّ محكَمًا ابتُلِيَ بعبادةِ الباطلِ متشابهًا).

 

وحولَ سؤالٍ عمَّا إذا كانت هذه الرَّمزيَّةُ للمسجدِ تُبَرِّرُ عدمَ دخولِ المساجدِ المعمورةِ والتزامِها في كلِّ الأوقاتِ قال الباحثُ الدِّينيُّ أحمد لوكالة مهر للأنباء: يقولُ رسولُ اللهِ (ص): (جُعلَتْ ليَ الأرضُ مسجدًا)، فلنفرضْ أنَّنا في صحراءَ قَفرٍ، ولا يوجدُ أيُّ بناءٍ، أفلا نَقضي وقتًا؟ هذا يعني أنَّ الأمرَ لا يتعلَّقُ بالمباهاةِ بزيارةِ مبانٍ شُيِّدَتْ على أنَّها مساجدُ لأنَّ المؤمنَ بحالةِ اعتكافٍ مستمرٍّ، ولابدَّ أن يقومَ بآدابِهِ وَيَصومَ عن تذكُّرِ غيرِ الحقِّ، وإلاَّ يخرجَ من مسجدِ العبوديَّةِ إلاَّ بِقَدْرِ الحاجةِ، فإذا انقضَتْ حاجَتُهُ يعودُ ولا يستأنسُ بغيرِ الحقِّ ولا يتعلَّقُ قلبُهُ بغيرِهِ، حتَّى يصيرَ قلبُهُ مَنزلاً للحقِّ ومَسجدًا للرُّبوبيَّةِ، فَيُثني الحقُّ عليهِ في ذاكَ المسجدِ بالتَّجليَّاتِ، وهذا الثَّناءُ هو صلاةُ الرَّبِّ فيقولُ: (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الملائكةِ والرُّوحِ).

 

وحولَ مفهومِ بناءِ المساجدِ عندَ العلويِّينَ النُّصيريِّينَ خاصَّةً مع انتشارِ ظاهرةِ بنائِها بكثافةٍ أكَّدَ الدكتور أحمد في تصريح لوكالة مهر للأنباء أنَّ بناءَ المسجدِ فيه أجرٌ عظيمٌ وثوابٌ جسيمٌ لقولِ رسولِ اللهِ (ص): (مَن بَنَى مَسجدًا في الدُّنيا أعطاهُ اللهُ)، فَيَجبُ أن تعيشَ مجتمعاتُنا ثقافةَ بناءِ المساجدِ لأنَّها من مظاهرِ الإسلامِ الحقِّ.

 

وأضافَ: لكنَّ هذا لا يكفي، فالمطلوبُ عمارَتُها، وهذهِ العمارةُ لا تتعلَّقُ بالمادِّيَّاتِ بل بالرُّوحانيَّاتِ، لذلك لا يمكنُ أن تكونَ على يَدِ المشبِّهينَ والمعطِّلينَ مِن الذين انحرَفُوا بعقيدَتِهم عن نهجِ التَّوحيدِ الذي أقرَّهُ أميرُ المؤمنينَ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ لقوله تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلاَّ اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ)، فعمارةُ المساجدِ لا تكونُ إلاَّ على أيدي مَن انتَهَجَ نهجَ الحقِّ من المؤمنينَ المحمَّديِّينَ العلويِّينَ الذين أثبَتُوا وجودَ الحقِّ في سماواتِهِ وأرضِهِ وَنَزَّهوا ذاتَهُ تعالى عن حَدَّي التَّشبيهِ والتَّعطيلِ، لأنَّ المشركَ هو الذي زَعَمَ إدراكَ الوجودِ، والمعطِّلَ هو الذي زَعَمَ عدمَ إدراكِ الوجودِ، وكلاهُما يقعُ فيهِ قوله سبحانه: (فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ).

 

المصدر: وكالة مهر للأنباء

العلويون بين التقية والعرفان الفلسفي

ahmad

العلويون بين التقية والعرفان الفلسفي

  • تحقيق: هيثم مزاحم

 

اللاذقيّة – قليلة هي المصادر الموثوقة التي تتحدّث عن المذهب العلويّ، وذلك لأنّ المعادين لهم يتّهمونهم بالباطنيّة والغلوّ، ويعدّونهم فرقة كافرة تدّعي الإسلام تقيّة لكنّها تبطّن الكفر، وهو ما يعتبره العلويّون افتراءات، بينما يحاول العلويّون والشيعة المؤيّدون لهم تصويرهم كشيعة إثني عشريّة يؤمنون بمذهب أهل بيت النبيّ، وهو أمر لا يعبّر في شكل كامل عن حقيقة العلويّين كفرقة مستقلّة تنتهج الطريق العرفانيّ والفلسفيّ والتأويل الباطنيّ للقرآن، ولا تكتفي بالتفسير الظاهريّ له.
قبل نحو شهر، نشرت وثيقة نسبت إلى مجموعة علويّة تميّزت بجرأة في الموضوع الدينيّ أكثر من جرأتها السياسيّة، إذ دعت إلى إنهاء التقيّة وشدّدت على استقلال العلويّة كإسلام ثالث، هو الإسلام العرفانيّ، واعتبرت أنّهم ليسوا من الإسلام السنّي النقليّ، الذي يعتمد على أحاديث النبي، ولا من الإسلام الشيعيّ الذي يعتمد على العقل في تفسير النصوص الدينية، مؤكّدة على التمايز عن الشيعة في المعتقدات والطقوس.

يقول الباحث الدينيّ العلويّ السوريّ أحمد أديب أحمد، في حديث خاصّ إلى “المونيتور”: “نهجنا العلويّ يتميّز عن المذاهب الأخرى بمفهوم العبادة التي تركّز على المعرفة والدراية، لا على التشريع والرواية، فنحن ندرك أنّ العبادة لا تتحقّق إلّا باقترانها بمعرفة الله”.

كما رفضت الوثيقة حديث الفرقة الناجية الذي يقول “تفترق أمّتي على ثلاثٍ وسبعين ملّة، كلّهم في النّار إلا ملّةٌ واحدة”، إذ تدعي كل فرقة أنها الناجية، فتحتكر النجاة وتكفّر الفرق الأخرى. بينما تؤكد الوثيقة أن إيمان العلويّين بفكرة وجود الأخيار في كلّ الأديان والمذاهب. لكنّ أحمد يقول إنّ “لا أحداً يمكنه رفض فكرة الفرقة الناجية في حديث رسول الله، لكنّ الإيمان والنجاة وفق نهجنا لا يرتبطان بالانتماء الطائفيّ في شكل ضيّق، بل بالولاء الخالص، لذلك نقرّ بوجود رجال اختصّهم الله لإعلاء كلمته في أيّ مكان”.

ينتسب العلويّون إلى الإمام علي بن أبي طالب (599-661م)، ابن عم النبيّ محمّد وصهره، والخليفة الراشديّ الرابع. وقد عرفوا سابقاً بالنصيريّة نسبة إلى محمّد بن نصير (توفّي في عام 873م)، ويقولون إنّه أحد أصحاب الإمامين الهادي والعسكريّ، وإنّه “باب” الإمام المهديّ، بينما ينفي الشيعة ادّعاءهم.

نشأ المذهب العلويّ في العراق، ثمّ انتقل إلى حلب في سوريا في ظلّ حكم سيف الدولة الحمدانيّ الذي كان علويّاً ساعد على انتشار دعوة العلويّين، حيث كان يتبع أحد كبار علمائهم الحسين بن حمدان الخصيبي (874-961م)، مؤسّس طريقة ممارسة الإيمان العلويّ.

تعرّض العلويّون للاضطهاد على أيدي الدول الأمويّة والعبّاسيّة والمملوكيّة والعثمانيّة، التي نفّذت مجازر ضدّهم بعد احتلالها بلاد الشام في عام 1516م، ممّا جعلهم يفرّون إلى جبال اللاذقيّة بعد مجزرة حلب الكبرى حيث قتل الآلاف منهم.

وأعطت فتاوى الشيخ تقي الدين ابن تيمية (1263 –1328) التي كفّرت الشيعة والعلويّين والدروز والاسماعيليّين، المبرّر الدينيّ للسلطات المملوكيّة والعثمانيّة لتكفير العلويّين وقتلهم.

ترك هذا الاضطهاد بصماته على المجتمع العلويّ، فلجأ العلويّون إلى التقيّة في الممارسة الدينيّة وإلى الأفكار القوميّة واليساريّة والعلمانيّة في العمل السياسيّ والحزبيّ.

تقول الوثيقة المذكورة إنّ “الباطنيّة العلويّة ليست منهاج إيمان سريّ”، بل هي إيمان بالسرّ الإلهيّ، هي طريقة لإدراك حقيقة الأسرار المعجزيّة للخلق، وليس لإخفاء الاعتقاد الدينيّ. يرفض أحمد الدعوة لإنهاء التقيّة لأنّ الإمام علي قال: “صن دينك وعلمك الذي أودعناك، ولا تبد علومنا لمن يقابلها بالعناد، واستعمل التقيّة في دينك، وإيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتك”. ويوضح أنّ السريّة “لا تعني إخفاء تعاليمنا عن الآخرين، بل تخصّ علوماً لاهوتيّة وأسراراً معرفيّة يبلغها خصوصاً الذين نذروا نفوسهم لله، ففتح عليهم وأمدّهم بمعارف باطنيّة فحفظوها من الوقوع في أيدي المارقين فيحرّفوها”.

يأخذ المسلمون على العلويّين أنّهم يؤلّهون الإمام عليّ، وهو اتّهام ينفيه العلويّون.

يقول أحمد إنّ الإمام عليّ هو الوصيّ وإنّ محمّداً هو النبيّ، والوصل بينهما لا يمكن لأحد أن يحدّده لقول رسول الله: “أنا من علي وعليّ منّي”، لكن الفصل يتمثّل في قوله: “ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي”.

يقول باحث علويّ مقيم في اللاذقية، طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع لـ”المونيتور”، إنّه ليس هناك تأليه للإمام عليّ، وإنّ بعض العامّة العلويّين قد غالى في عليّ نتيجة الفهم الخطأ. ويضيف أنّ النظرة إلى محمّد وعليّ أبعد من النظرة التقليديّة، فهما تجلٍّ للخالق وجميع الرسل هم شخص واحد يظهر في أوقات مختلفة. فالرسالات ينابيع عدّة من مصدر واحد هو الله. ويكشف عن حصول بعض الخلافات بين العلويّين حول أمور فلسفيّة، ثمّ صار تقارب أكثر مع الشيعة الإثني عشريّة مع الشيخ سليمان الأحمد، مشيراً إلى بعض المشتركات مع الشيعة في العقائد الأساسيّة) التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، ويوم الحساب)، وبعض الاختلافات نتيجة البعد الفلسفيّ والصوفيّ لدى العلويّين.

يرفض أحمد فكرة أنّ الأنبياء هم شخص واحد ويقول: “الأنبياء في نهجنا ليسوا أشخاصاً بشريّين، بل هم أنوار الله”.

يؤمن العلويّون بتنزيه الله بكلّيته وتجلّياته، ويقول أحمد إنّ رؤية العلويّين لله تعبّر عنها آية النور القرآنية ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ..﴾، ورؤيتهم للتوحيد تعبّر عنها سورة الإخلاص (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ).

قالت الوثيقة إنّ العلويّين يؤمنون بتفسير باطنيّ لنصوص القرآن وليس بنصوص موازية له، مقرّة بأنّ العلويّين استقوا من باقي الأديان التوحيديّة (اليهوديّة والمسيحيّة)، وأنّ ذلك مصدر اكتمال وغنى لها. ويوضح أحمد ذلك بأنّ “للقرآن وجوهاً ظاهرة وباطنة نأخذ بها جميعاً”.

وعن الاستقاء من الديانات الأخرى، يقول أحمد إنّها “محاولة لتشويه نهجنا العلويّ واتّهامنا بإدخال الإسرائيليّات إلى معتقدنا وهذا محض افتراء، لكنّنا نؤمن بكلام موسى وعيسى وسليمان وداوود وكلّ الأنبياء، ونستشهد بأقوالهم ونلتزم بتعاليمهم، كالتزامنا بكلام الرسول وأهل بيته”.

يأخذ المسلمون على العلويّين إيمانهم بالتقمّص الذي يعتبرونه مخالفاً للإسلام. لكنّ أحمد يوضح أنّ “التقمّص لا يعني انتقالاً عشوائيّاً للنفس بين جسد وآخر من دون ترتيب، بل هو حقيقة دينيّة وعلميّة لدينا الكثير من الأدلّة عليها، وهذا لا يتنافى مع مبدأ الجزاء يوم القيامة ولا ينفي وجود الجنّة والنار، لأنّ العدل الإلهيّ يقتضي أنّ لا أحد منّا يستطيع أن يحقّق ذاته الكاملة، وأن يصفّي نفسه من شوائبها، في حياة واحدة، فبعد الوفاة تجزّى كلّ نفس بما قدّمت، وعند قيام الساعة، تكون الجنّة مأوى للمؤمنين، والنار مثوى للكافرين”.

خلاصة القول، مهما كانت عقيدة العلويين ومهما كانت خلافاتهم العقائدية مع السنة والشيعة، ينبغي احترام هذه الاختلافات وقبول العلويين كمسلمين كما يعتبرون أنفسهم، حتى لو كانت لهم رؤيتهم الخاصة للإسلام وتأويلهم الخاص للقرآن.

 

المصدر: موقع المونيتور الأمريكي